Πληροφορίες για τον Φ.Π.Α.
 1. Εάν είστε ιδιώτης από Ελλάδα, τότε τα προϊόντα έχουν ΦΠΑ (Ο ιδιώτης, από Ελλάδα, πληρώνει Φ.Π.Α.).
   
 2. Εάν είστε επαγγελματίας από Ελλάδα, τότε τα προϊόντα έχουν ΦΠΑ (Ο επαγγελματίας, από Ελλάδα, πληρώνει Φ.Π.Α.).
   
 3. Εάν είστε ιδιώτης από χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης τότε τα προϊόντα έχουν ΦΠΑ (Ο ιδιώτης, από χώρα μέλος της Ε.Ε., πληρώνει Φ.Π.Α.).
   
 4. Εάν είστε επαγγελματίας από χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης τότε τα προϊόντα δεν έχουν ΦΠΑ (Ο επαγγελματίας, από χώρα μέλος της Ε.Ε., δεν πληρώνει Φ.Π.Α.).
   
 5. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση τα προϊόντα επιβαρύνονται με ΦΠΑ.
   

Παρακαλούμε συνδεθείτε ή εγγραφείτε για να βλέπετε τις τελικές τιμές των προϊόντων.

Χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/index_en.htm