Βιντεολύσεις
Το TEST4U είναι ένα αυτοματοποιημένο τεστ, το οποίο σας θέτει μια ερώτηση και περιμένει να την απαντήσετε. Στην επόμενη φωτογραφία εμφανίζεται μια ερώτηση του TEST4U.

δείγμα ερώτησης

Αν δεν γνωρίζετε την λύση, τότε, το TEST4U σας εμφανίζει μια βίντεο-λύση της συγκεκριμένης ερώτησης.