Το TEST4U σταμάτησε να λειτουργεί

Οδηγίες αντιμετώπισης των πιο κοινών προβλημάτων για τις ερωτήσεις της ενότητας Παρουσιάσεις-Powerpoint.
Post Reply
User avatar
TheocharisSkylitsis
Posts: 21
Joined: Fri Oct 23, 2015 4:34 pm

Το TEST4U σταμάτησε να λειτουργεί

Post by TheocharisSkylitsis » Thu Jun 08, 2017 6:45 pm

Εάν στην ενότητα των παρουσιάσεων κατά τη διάρκεια του τεστ με ερωτήσεις που περιέχουν γραφήματα ή οργανογράμματα, παρουσιαστεί το σφάλμα "Το TEST4U σταμάτησε να λειτουργεί εξαιτίας κάποιου προβλήματος...", μάλλον υπάρχει πρόβλημα στην εγκατάσταση του MS Powerpoint.

Παρακαλούμε μεταβείτε στον Πίνακα Ελέγχου > Προγράμματα και δυνατότητες και αφού εντοπίσετε την εφαρμογή Microsoft Office επιλέξτε την και κάντε κλικ στο κουμπί «Επιδιόρθωση». Στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες του προγράμματος εγκατάστασης.

Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία, δοκιμάστε ξανά με το TEST4U.
Αν το πρόβλημα επιμείνει επικοινωνήστε ξανά μαζί μας μέσω ticket.

Post Reply