01  Γενικά για το διαδίκτυο
Υπηρεσίες
 02  WWW (World Wide Web) ή Παγκόσμιος Ιστός
Ανοιγμα και κλείσιμο εφαρμογής περιήγησης στον ιστό
URL (Uniform Resource Locator)
Υπερσύνδεσμοι
Επίσκεψη σε ιστοσελίδα ή σε δικτυακό τόπο
Πληκτρολόγηση στην γραμμή διεύθυνσης
Ιστορικό
Λίστα με τις διευθύνσεις που επισκεφθήκατε προσφάτως.
Αγαπημένα
Αρχείο/ Ανοιγμα
Προσθήκη ιστοσελίδας στα Αγαπημένα
Δημιουργία φακέλου στα «Αγαπημένα»
Προσθήκη ιστοσελίδας, διαθέσιμης χωρίς σύνδεση, στα Αγαπημένα.
Προσθήκη ιστοσελίδας σε φάκελο στα Αγαπημένα
Διαγραφή φακέλου από τα «Αγαπημένα»
Διαγραφή καταχώρησης ιστοσελίδας από τα «Αγαπημένα»
Πλοήγηση προς τα εμπρός και προς τα πίσω μεταξύ των ιστοσελίδων που επισκεφθήκαμε
Αλλαγή της αρχικής σελίδας του φυλλομετρητή
Διακοπή λήψης μιας ιστοσελίδας
Ανανέωση των περιεχομένων
Ανοιγμα ιστοσελίδας σε νέο παράθυρο
Αναζήτηση στον παγκόσμιο ιστό
Μηχανές αναζήτησης
Απλή αναζήτηση
Αναζήτηση φράσης
Σύνθετη (προχωρημένη) αναζήτηση
Αλγεβρα Boole
Portal (πύλες)
Προεπισκόπηση και εκτύπωση
Προεπισκόπηση
Διαμόρφωση σελίδας
Γενικές επιλογές εκτύπωσης
Πλαίσιο
Εμφάνιση, απόκρυψη γραμμών εργαλείων
Εμφάνιση, απόκρυψη εικόνων σε μια ιστοσελίδα
Διαγραφή και ρύθμιση Ιστορικού
Συμπλήρωση φόρμας εισαγωγής δεδομένων
Χρήση λειτουργιών Βοήθειας
Αποθήκευσης ολόκληρης σελίδας
Αποθήκευση αρχείου
Αντιγραφή εικόνας και κειμένου στο πρόχειρο
Αντιγραφή URL στο πρόχειρο
 03  E-mail
Περί ηλεκτρονικών διευθύνσεων
Έγκυρες διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Ακυρες διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Προγράμματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Outlook Express
Λίστα φακέλων
Διαφορές των φακέλων «Εξερχόμενα, Απεσταλμένα»
Δημιουργία Φακέλου
Διαγραφή φακέλου
Αδειασμα του φακέλου Διαγραμμένα
Ενδείξεις δίπλα στα ονόματα των φακέλων
Επαφές - Ομάδες
Δημιουργία (Προσθήκη) Επαφής
Διαγραφή Επαφής
Τροποποίηση Επαφής
Ομάδες (λίστες διευθύνσεων)
Πλαίσιο εμφάνισης των επικεφαλίδων των μηνυμάτων
Πλαίσιο εμφάνισης του κειμένου του μηνύματος
Διαγραφή μηνύματος
Μετακίνηση μηνύματος
Ταξινόμηση μηνυμάτων
Αναζήτηση μηνύματος
Επαναφορά μηνύματος
Ανοιγμα μηνύματος /μηνυμάτων
Εναλλαγή μεταξύ ανοικτών μηνυμάτων
Κλείσιμο μηνύματος
Σήμανση μηνύματος
Απάντηση σε μήνυμα
Προώθηση μηνύματος
Υψηλή, χαμηλή προτεραιότητα
Αποθήκευση στο φάκελο Πρόχειρα
Εκτύπωση μηνύματος
Εμφάνιση /απόκρυψη επικεφαλίδων στηλών
Έφτασε ή όχι το μήνυμα;
Εμφάνιση, απόκρυψη της γραμμής εργαλείων
Παράθυρο διαλόγου «Διάταξη». Τροποποίηση της εμφάνισης της πρώτης οθόνης του προγράμματος
Επισυναπτόμενα αρχεία
Εισαγωγή συνημμένου
Διαγραφή συνημμένου
Ενσωμάτωση του αρχικού μηνύματος.
Αποδεικτικό ανάγνωσης για όλα τα απεσταλμένα μηνύματα.
Webmail