4302

Μεταβείτε στο έγγραφο IL-ates4103

4303

Ανοίξτε το έγγραφο IL-ates4103 που βρίσκεται στο φάκελο IL-ates\LO_Writer στην επιφάνεια εργασίας και αποθηκεύστε το ως πρότυπο εγγράφου στον ίδιο φάκελο με όνομα IL-ates4103.ott

4304

Αποθηκεύστε το έγγραφο με νέο όνομα test1.odt στον φάκελο IL-ates\LO_Writer που βρίσκεται στην επιφάνεια εργασίας

4305

Ανοίξτε την εφαρμογή LibreOffice Writer

4306

Ανοίξτε την εφαρμογή LibreOffice Writer και στη συνέχεια ανοίξτε το έγγραφο IL-ates4103 που βρίσκεται στο IL-ates\LO_Writer στην επιφάνεια εργασίας.

4307

Από τις ανοιχτές εφαρμογές του LibreOffice κλείστε μόνο το Writer

4308

Αποθηκεύστε το παρόν έγγραφο στον φάκελο IL-ates\LO_Writer που βρίσκεται στην επιφάνεια εργασίας με όνομα αρχείου test1.odt.

4309

Αποθηκεύστε το παρόν έγγραφο με όνομα αρχείου cv.odt στον φάκελο myfiles τον οποίο θα δημιουργήσετε μέσα στον φάκελο IL-ates\LO_Writer ο οποίος βρίσκεται στην επιφάνεια εργασίας.

4310

Αποθηκεύστε το παρόν έγγραφο με όνομα αρχείου test και μορφή κείμενο (.txt) στον φάκελο IL-ates\LO_Writer οποίος βρίσκεται στην επιφάνεια εργασίας.

4311

Αποθηκεύστε το παρόν έγγραφο με όνομα αρχείου test.rtf και μορφή εμπλουτισμένου κειμένου στον φάκελο IL-ates\LO_Writer οποίος βρίσκεται στην επιφάνεια εργασίας.

4312

Αποθηκεύστε το παρόν έγγραφο με όνομα αρχείου test και μορφή HTML στον φάκελο IL-ates\LO_Writer οποίος βρίσκεται στην επιφάνεια εργασίας.

4313

Αποθηκεύστε το παρόν έγγραφο υπό μορφή προτύπου με όνομα αρχείου test.ott στον φάκελο IL-ates\LO_Writer οποίος βρίσκεται στην επιφάνεια εργασίας.

4315

Απλά αποθηκεύστε το τρέχον έγγραφο.

4317

Κλείστε το τρέχον έγγραφο χωρίς να τερματίσετε την εφαρμογή Writer

4318

Δημιουργήστε ένα νέο έγγραφο του Writer.

4319

Δημιουργήστε ένα νέο έγγραφο το οποίο θα βασίζεται στον αυτόματο πιλότο Πρόγραμμα εργασίας

4320

Ανοίξτε το LibreOffice Writer

4321

Δημιουργήστε ένα νέο έγγραφο κειμένου.

4323

Δημιουργήστε ένα νέο έγγραφο το οποίο θα βασίζεται στον αυτόματο πιλότο Επιστολή

4329

Ανοίξτε το έγγραφο IL-ates4103 που βρίσκεται στο φάκελο IL-ates\LO_Writer στην επιφάνεια εργασίας από την εξερεύνηση των Windows

4331

Μεταβείτε στο έγγραφο IL-ates4101.sxw

4335

Ορίστε ως κωδικό πρόσβασης του εγγράφου για άνοιγμα το 12345

4336

Ορίστε ως κωδικό πρόσβασης του εγγράφου για τροποποίηση το 12345

4337

Ανοίξτε το έγγραφο IL-ates4337 το οποίο βρίσκεται στον φάκελο IL-ates\LO_Writer της επιφάνειας εργασίας. Ο κωδικός πρόσβασης είναι ο 12345. Στη συνέχεια αφαιρέστε τον κωδικό πρόσβασης για άνοιγμα και αποθηκεύστε το με όνομα IL-ates4337a.odt στον ίδιο φάκελο.

4338

Ορίστε ως κωδικό πρόσβασης στο έγγραφο για άνοιγμα και για τροποποίηση το KdSp

4339

Ανοίξτε το πρότυπο myFaxTemplate.ott από τον φάκελο IL-ates\LO_Writer της επιφάνειας εργασίας σας και εφαρμόστε πλάγια μορφοποίηση στο κείμενο TEST4U. Στη συνέχεια αποθηκεύστε το με το ίδιο όνομα στον ίδιο φάκελο.

4340

Ανοίξτε το πρότυπο myFaxTemplate.ott από τον φάκελο IL-ates\LO_Writer της επιφάνειας εργασίας, αντικαταστήστε το κείμενο TEST4U με το κείμενο cert4u και αποθηκεύστε το με όνομα myFaxTemplate_new.ott στον ίδιο φάκελο.

4341

Προσθέστε στην καρτέλα Προσαρμοσμένες ιδιότητες, το κείμενο INFOlearn στο πεδίο Γραφείο

4344

Αποθηκεύστε το τρέχον έγγραφο με όνομα INFOlearn ως πρότυπο στην κατηγορία Τα πρότυπα μου και κλείστε το. Στη συνέχεια, δημιουργήστε ένα νέο έγγραφο που θα βασίζεται στο πρότυπο που μόλις αποθηκεύσατε