Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 4 απαντήσεις

Using the F1 key. Using the combination of the keys ALT and H (ALT + H).
Using the combination of the keys F and 1(F + 1). Using the combination of the keys Ctrl and H (Ctrl + H).
Κωδικός ερώτησης: 10003 9/9
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

How can we open the help of Microsoft Word application?

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Word 2003Microsoft Word 2007Microsoft Word 2010Microsoft Word 2013Microsoft Word 2016Google Docs