Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 4 απαντήσεις

Με το πλήκτρο F1 Με τον συνδυασμό των πλήκτρων ALT + H
Με τον συνδυασμό των πλήκτρων F + 1 Με τον συνδυασμό των πλήκτρων Ctrl + H
Κωδικός ερώτησης: 10004 7/28
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Πως μπορούμε να ανοίξουμε τη βοήθεια του Microsoft Access;

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Access 2003Microsoft Access 2007Microsoft Access 2010Microsoft Access 2013Microsoft Access 2016

 

 

 


Πως μπορούμε να ανοίξουμε τη βοήθεια του Microsoft Access;