Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 4 απαντήσεις

Με το πλήκτρο F1 Με τον συνδυασμό των πλήκτρων ALT + H
Με τον συνδυασμό των πλήκτρων F + 1 Με τον συνδυασμό των πλήκτρων Ctrl + H
Κωδικός ερώτησης: 10007 21/25
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Πως μπορούμε να ανοίξουμε τη βοήθεια του Microsoft Powerpoint;

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft PowerPoint 2003Microsoft PowerPoint 2007Microsoft PowerPoint 2010Microsoft PowerPoint 2013Microsoft PowerPoint 2016Παρουσιασεις Google

 

 

 


Πως μπορούμε να ανοίξουμε τη βοήθεια του Microsoft Powerpoint;