Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 4 απαντήσεις

Using the F1 key. Using the combination of the keys ALT and H (ALT + H).
Using the combination of the keys F and 1(F + 1). Using the combination of the keys Ctrl and H (Ctrl + H).
Κωδικός ερώτησης: 10007 20/23
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

How can we open the help of Microsft Powerpoint application?

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft PowerPoint 2003Microsoft PowerPoint 2007Microsoft PowerPoint 2010Microsoft PowerPoint 2013Microsoft PowerPoint 2016Microsoft PowerPoint 365Google Slides

 

 

 


How can we open the help of Microsft Powerpoint application?