Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 2 απαντήσεις

Ναι Όχι
Κωδικός ερώτησης: 10012 1/17
ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Οι εφαρμογές είναι περισσότερες από τα λειτουργικά συστήματα;

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Windows XPMicrosoft Windows VistaMicrosoft Windows 7Microsoft Windows 8Microsoft Windows 8.1Microsoft Windows 10