Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 3 απαντήσεις

MB, GB, kB, ΤΒ, Bit, Byte ΤΒ, GB, MB, kB, Byte, Bit
kB, ΤΒ, GB, MB, Bit, Byte
Κωδικός ερώτησης: 10026 14/17
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Ταξινομήστε από την μεγαλύτερη στην μικρότερη μονάδα χωρητικότητας.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Windows XPMicrosoft Windows VistaMicrosoft Windows 7Microsoft Windows 8Microsoft Windows 8.1Microsoft Windows 10