Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 3 απαντήσεις

question_image
Όλα τα αρχεία του υπολογιστή Όλους τους φακέλους του υπολογιστή
Όλες τις εφαρμογές που υπάρχουν εγκατεστημένες στον υπολογιστή.
Κωδικός ερώτησης: 10074 3/14
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Το μενού Όλα τα προγράμματα περιέχει:

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Windows XPMicrosoft Windows VistaMicrosoft Windows 7

 

 

 


Το μενού Όλα τα προγράμματα περιέχει: