Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 4 απαντήσεις

question_image
Design Sounds
Anzeige Bildschirmschoner
Κωδικός ερώτησης: 10087 9/17
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Über welche Option lässt sich im folgenden Dialogfenster die Bildschirmauflösung ändern?

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Windows XPMicrosoft Windows Vista