Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 2 απαντήσεις

True False
Κωδικός ερώτησης: 10140 3/3
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Microsoft PowerPoint provides you with an option to use one of its numerous online templates when you create a new presentation.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft PowerPoint 2003Microsoft PowerPoint 2007Microsoft PowerPoint 2010Microsoft PowerPoint 2013Microsoft PowerPoint 2016Microsoft PowerPoint 365Google Slides

 

 

 


Microsoft PowerPoint provides you with an option to use one of its numerous online templates when you create a new presentation.