Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 2 από τις 4 απαντήσεις

WWW or World Wide Web Explorer
Mozilla Firefox E-mail
Κωδικός ερώτησης: 10259 5/37
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Which of the following is an Internet service?

 

 

Άλλες εκδόσεις
Firefox 28Firefox 29Firefox 30Firefox 31Internet Explorer 7Internet Explorer 8Internet Explorer 9Internet Explorer 10Internet Explorer 11

 

 

 


Which of the following is an Internet service?