Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 4 απαντήσεις

eine Berechtigung vom Administrator, der einen Benutzernamen bzw. ein Passwort gewähren soll. einige persönliche Daten einzugeben.
verschiedene Anwendungen oder Plug-Ins zu installieren. ein Zertifikat installiert zu haben.
Κωδικός ερώτησης: 10262 8/37
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Um mit einer geschützten Webseite zu verbinden, braucht man ...

 

 

Άλλες εκδόσεις
Firefox 28Firefox 29Firefox 30Firefox 31Internet Explorer 7Internet Explorer 8Internet Explorer 9Internet Explorer 10Internet Explorer 11

 

 

 


Um mit einer geschützten Webseite zu verbinden, braucht man ...