Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 4 απαντήσεις

be authorized by the administrator, who should provide us with a username and a password. enter some personal data.
install several applications or plugins. have previously installed some security certificate.
Κωδικός ερώτησης: 10262 8/37
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

In order to connect to a protected webpage, we must...

 

 

Άλλες εκδόσεις
Firefox 28Firefox 29Firefox 30Firefox 31Internet Explorer 7Internet Explorer 8Internet Explorer 9Internet Explorer 10Internet Explorer 11

 

 

 


In order to connect to a protected webpage, we must...