Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 3 απαντήσεις

το πιο πιθανό είναι να είναι επικίνδυνα (άρα, δεν τα ανοίγουμε) μπορούμε να τα κατεβάσουμε με σιγουριά στον υπολογιστή μας
αυξάνουν την ταχύτητα σύνδεσης στο διαδίκτυο
Κωδικός ερώτησης: 10269 10/37
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Αρχεία με κατάληξη vbs όπως το fastinternet.vbs

 

 

Άλλες εκδόσεις
Firefox 28Firefox 29Firefox 30Firefox 31Internet Explorer 7Internet Explorer 8Internet Explorer 9Internet Explorer 10Internet Explorer 11