Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 3 απαντήσεις

το πιο πιθανό είναι να είναι επικίνδυνα (άρα, δεν τα ανοίγουμε) μπορούμε να τα κατεβάσουμε με σιγουριά στον υπολογιστή μας
αυξάνουν την ταχύτητα σύνδεσης στο διαδίκτυο
Κωδικός ερώτησης: 10269 10/37
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Αρχεία με κατάληξη vbs όπως το fastinternet.vbs

 

 

Άλλες εκδόσεις
Firefox 28Firefox 29Firefox 30Firefox 31Internet Explorer 7Internet Explorer 8Internet Explorer 9Internet Explorer 10Internet Explorer 11

 

 

 


Αρχεία με κατάληξη vbs όπως το fastinternet.vbs