Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 2 από τις 3 απαντήσεις

They can encrypt our credit card number. They are used to record our visits on several sites.
They save our username and password; therefore, we don’t need to reenter them.
Κωδικός ερώτησης: 10272 11/37
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

How can cookies affect our computer?

 

 

Άλλες εκδόσεις
Firefox 28Firefox 29Firefox 30Firefox 31Internet Explorer 7Internet Explorer 8Internet Explorer 9Internet Explorer 10Internet Explorer 11