Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 2 απαντήσεις

Αύξουσα Φθίνουσα
Κωδικός ερώτησης: 10283 16/23
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Όσον αφορά την ημερομηνία τροποποίησης τα αρχεία είναι ταξινομημένα κατά αύξουσα ή φθίνουσα σειρά;

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Windows XPMicrosoft Windows VistaMicrosoft Windows 7Microsoft Windows 8Microsoft Windows 8.1Microsoft Windows 10