Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 4 απαντήσεις

Zum Schutz des Computers bzw. der Daten vor böswilligen Angriffen. Zur Erhöhung der Geschwindigkeit der Internetverbindung.
Zum Schutz des Computers vor Schwankungen der Spannung. Zur Verschlüsselung von Daten.
Κωδικός ερώτησης: 10707 15/37
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Wozu wird eine Firewall benutzt?

 

 

Άλλες εκδόσεις
Firefox 28Firefox 29Firefox 30Firefox 31Internet Explorer 7Internet Explorer 8Internet Explorer 9Internet Explorer 10Internet Explorer 11

 

 

 


Wozu wird eine Firewall benutzt?