Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 3 απαντήσεις

Die empfangenen Nachrichten. Die gesendeten Nachrichten.
Die ausgehenden Nachrichten.
Κωδικός ερώτησης: 10709 26/31
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Welche Nachrichten werden im Ordner Postausgang von Outlook Express gespeichert?

 

 

Άλλες εκδόσεις
Thunderbird 24Outlook ExpressWindows MailWindows Live Mail 2012

 

 

 


Welche Nachrichten werden im Ordner Postausgang von Outlook Express gespeichert?