Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 3 απαντήσεις

eine Datenbank, die die Adressen aller Webseiten enthält. ein Index, der die Daten aller Internetnutzer enthält.
ein Verzeichnis, das die Adressen mehrerer Webseiten enthält.
Κωδικός ερώτησης: 10718 1/7
ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Eine Suchmaschine ist ...

 

 

Άλλες εκδόσεις
Firefox 28Firefox 29Firefox 30Firefox 31Internet Explorer 7Internet Explorer 8Internet Explorer 9Internet Explorer 10Internet Explorer 11

 

 

 


Eine Suchmaschine ist ...