Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 5 απαντήσεις

www.rebetiko.gr www.θεσσαλονίκη.gr
www.infolearn.gr www.test4u.eu
Όλες είναι σωστές
Κωδικός ερώτησης: 10723 16/37
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Ποιές από τις παρακάτω διευθύνσεις είναι σωστές;

 

 

Άλλες εκδόσεις
Firefox 28Firefox 29Firefox 30Firefox 31Internet Explorer 7Internet Explorer 8Internet Explorer 9Internet Explorer 10Internet Explorer 11