Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 4 απαντήσεις

Dass Datensätze von bezogenen Tabellen nicht gelöscht werden. Dass die Daten der bezogenen Felder Zahlen sind.
Dass die bezogenen Felder keine Primärschlüssel sind. Dass das Kopieren von Datensätzen zwischen den Tabellen möglich ist.
Κωδικός ερώτησης: 10809 9/14
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Was wird durch die Regel für referenzielle Integrität zwischen bezogenen Feldern sichergestellt?

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Access 2003Microsoft Access 2007Microsoft Access 2010Microsoft Access 2013Microsoft Access 2016

 

 

 


Was wird durch die Regel für referenzielle Integrität zwischen bezogenen Feldern sichergestellt?