Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 5 απαντήσεις

Normal view Slide Sorter View
Notes page View Outline view
Slideshow
Κωδικός ερώτησης: 10810 18/19
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Which view is the most appropriate for reading and correcting slide texts without viewing any drawing objects, pictures etc?

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft PowerPoint 2003Microsoft PowerPoint 2007Microsoft PowerPoint 2010Microsoft PowerPoint 2013Microsoft PowerPoint 2016Microsoft PowerPoint 365

 

 

 


Which view is the most appropriate for reading and correcting slide texts without viewing any drawing objects, pictures etc?