Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 4 απαντήσεις

D.N.S (Domain Name System) URL
TCP/IP I.S.P.
Κωδικός ερώτησης: 10833 26/37
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Which system translates a website name, e.g. www.infolearn.gr, into number e.g. 62.103.201.130?

 

 

Άλλες εκδόσεις
Firefox 28Firefox 29Firefox 30Firefox 31Internet Explorer 7Internet Explorer 8Internet Explorer 9Internet Explorer 10Internet Explorer 11

 

 

 


Which system translates a website name, e.g. www.infolearn.gr, into number e.g. 62.103.201.130?