Λύση - Αντιστοίχισης
answer1 Create a new email message.
answer1 Reply to the sender of the message.
answer1 Reply to all recipients of the message.
answer1 Forward the message.
Κωδικός ερώτησης: 10836 8/22
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Match the following icons according to their function:

 

 

Άλλες εκδόσεις
Thunderbird 24Outlook ExpressWindows MailWindows Live Mail 2012

 

 

 


Match the following icons according to their function: