Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 4 απαντήσεις

Για πάντα Για 20 ημέρες
Δεν μένουν καθόλου. Σβήνονται αμέσως Ανάλογα με τις ρυθμίσεις του Mozilla Firefox
Κωδικός ερώτησης: 10838 6/7
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Για πόσο διάστημα μένουν στο ιστορικό οι σελίδες που έχουμε επισκεφθεί;

 

 

Άλλες εκδόσεις
Firefox 28Firefox 29Firefox 30Firefox 31Internet Explorer 7Internet Explorer 8Internet Explorer 9Internet Explorer 10Internet Explorer 11