Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 3 απαντήσεις

Natürlich. Man soll den Text markieren und dann mit der rechten Maustaste auf Kopieren drücken. Das ist nicht möglich.
Das ist zwar möglich, aber man muss dabei ein Programm zur Optischen Zeichenerkennung (OCR-Programm) verwenden.
Κωδικός ερώτησης: 10839 34/36
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Kann ein Text von einer Webseite kopiert werden?

 

 

Άλλες εκδόσεις
Firefox 28Firefox 29Firefox 30Firefox 31Internet Explorer 7Internet Explorer 8Internet Explorer 9Internet Explorer 10Internet Explorer 11

 

 

 


Kann ein Text von einer Webseite kopiert werden?