Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 4 απαντήσεις

Οι εφαρμογές αυτές σίγουρα δεν περιέχουν ιούς και άρα μπορούμε να τις μεταφέρουμε στον υπολογιστή μας. Ακόμη και με ενημερωμένα προγράμματα προστασίας από ιούς υπάρχει περίπτωση να παρουσιαστεί πρόβλημα
Η μεταφορά λογισμικού μέσω του ιντερνετ από επίσημες ιστοσελίδες διασφαλίζει περισσότερο την μη ύπαρξη ιών Υπάρχει πιθανότητα να μολύνουμε τον υπολογιστή μας με ιούς από προγράμματα που πιθανόν να μην έχουν ελεγχθεί.
Κωδικός ερώτησης: 10843 5/30
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Μια ιστοσελίδα περιέχει υπερσυνδέσεις για την μεταφορά στον υπολογιστή μας κάποιων εφαρμογών ελεύθερου λογισμικού. Ποιο από τα παρακάτω ΔΕΝ αληθεύει;

 

 

Άλλες εκδόσεις
Firefox 28Firefox 29Firefox 30Firefox 31Internet Explorer 7Internet Explorer 8Internet Explorer 9Internet Explorer 10Internet Explorer 11

 

 

 


Μια ιστοσελίδα περιέχει υπερσυνδέσεις για την μεταφορά στον υπολογιστή μας κάποιων εφαρμογών ελεύθερου λογισμικού. Ποιο από τα παρακάτω ΔΕΝ αληθεύει;