Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 2 απαντήσεις

Ανοιγμα Εξερεύνηση
Κωδικός ερώτησης: 10882 5/14
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Χρησιμοποιώντας το εικονίδιο Ο Υπολογιστής μου, πού θα πρέπει να κάνουμε κλικ για να ανοίξουμε την εξερεύνηση των Windows;