Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 4 απαντήσεις

γραμμές, στήλες, βιβλία εργασίας πίνακες, ερωτήματα, φόρμες, εκθέσεις
αρχεία, χαρακτήρες, φακέλους συνδεδεμένα έγγραφα, φακέλους, αναφορές
Κωδικός ερώτησης: 10903 10/28
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Μια βάση δεδομένων αποτελείται από:

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Access 2003Microsoft Access 2007Microsoft Access 2010Microsoft Access 2013Microsoft Access 2016

 

 

 


Μια βάση δεδομένων αποτελείται από: