Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 2 απαντήσεις

Σωστό Λάθος
Κωδικός ερώτησης: 10910 21/27
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Αν δουλεύουμε μακριά από το γραφείο μας ο οικονoμικότερος τρόπος να έχουμε πρόσβαση σε ηλεκτρονική αλληλογραφία είναι να δημιουργήσουμε λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου βασισμένο στο www (σαν το gmail ή το yahoo)

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Outlook 2003Microsoft Outlook 2007Microsoft Outlook 2010Microsoft Outlook 2013Microsoft Outlook 2016