Λύση - Αντιστοίχισης
answer1 Neue Nachricht erstellen
answer1 Antwort an Absender senden
answer1 Antwort an alle Empfänger der Nachricht senden
answer1 Nachricht weiterleiten
Κωδικός ερώτησης: 10916 11/25
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Ordnen Sie folgende Symbole je nach ihrer Funktion zu.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Outlook 2003Microsoft Outlook 2007Microsoft Outlook 2010Microsoft Outlook 2013Microsoft Outlook 2016

 

 

 


Ordnen Sie folgende Symbole je nach ihrer Funktion zu.