Λύση - Αντιστοίχισης
answer1 Neue Nachricht erstellen
answer1 Antwort an Absender senden
answer1 Antwort an alle Empfänger der Nachricht senden
answer1 Nachricht weiterleiten
Κωδικός ερώτησης: 10916 10/24
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Ordnen Sie folgende Symbole je nach ihrer Funktion zu.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Outlook 2003Microsoft Outlook 2007Microsoft Outlook 2010Microsoft Outlook 2013Microsoft Outlook 2016