Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 2 απαντήσεις

man von einem Virus infiziert wird. nichts passiert.
Κωδικός ερώτησης: 10919 27/33
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Wenn man eine angehängte Datei von einer E-Mail öffnet, ohne den Absender zu kennen, ist es sehr wahrscheinlich, dass ...

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Outlook 2003Microsoft Outlook 2007Microsoft Outlook 2010Microsoft Outlook 2013Microsoft Outlook 2016

 

 

 


Wenn man eine angehängte Datei von einer E-Mail öffnet, ohne den Absender zu kennen, ist es sehr wahrscheinlich, dass ...