Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 4 απαντήσεις

sicher sein, die richtigen Daten vom Empfänger zu haben. sicher sein, beim Betreff der Nachricht auch das aktuelle Datum eingegeben zu haben.
alle Daten der eigenen E-Mail-Adresse hinzufügen, damit der Empfänger antworten kann. ein zusätzliches Programm zur grammatischen Kontrolle der Nachricht verwenden.
Κωδικός ερώτησης: 10925 33/33
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Vor dem Absenden einer E-Mail soll man ...

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Outlook 2003Microsoft Outlook 2007Microsoft Outlook 2010Microsoft Outlook 2013Microsoft Outlook 2016

 

 

 


Vor dem Absenden einer E-Mail soll man ...