Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 4 απαντήσεις

Ένα λογισμικό για την μεταφορά αρχείων (File Transfer Program) Ένα πακέτο δεδομένων στα οποία τεμαχίζονται όλα τα αρχεία που μεταφέρονται στο διαδίκτυο (File Transfer Packet)
Μια ιδιότητα των αρχείων που τους επιτρέπει να διακινούνται διαδίκτυο (File Transfer Property) Ένα πρωτόκολλο επικοινωνίας που παρέχει την υπηρεσία μεταφοράς αρχείων στο διαδίκτυο (File Transfer Protocol)
Κωδικός ερώτησης: 10929 4/28
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Τι είναι το FTP;

 

 

Άλλες εκδόσεις
Firefox 28Firefox 29Firefox 30Firefox 31Internet Explorer 7Internet Explorer 8Internet Explorer 9Internet Explorer 10Internet Explorer 11

 

 

 


Τι είναι το FTP;