Λύση - Αντιστοίχισης
Κανονική προβολή (normal)answer1
Προβολή η οποία χρησιμοποιείται για την σχεδίαση και την επεξεργασία της κάθε διαφάνειας της παρουσίασης.
Προβολή ταξινόμησης διαφανειών (slide sorter)answer2
Οι διαφάνειες εμφανίζονται σαν μικρογραφίες
Σελίδα σημειώσεων (notes page)answer3
Προβολή η οποία εμφανίζει σε μια σελίδα την διαφάνεια και ένα πλαίσιο για τις σημειώσεις του ομιλητή
Προβολή παρουσίασης (slide show)answer4
Η κάθε διαφάνεια εμφανίζεται σε πλήρη οθόνη με όλα τα εφέ κίνησης, χρονισμού και εναλλαγής
Κωδικός ερώτησης: 10931 22/25
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Αντιστοιχίστε στα εικονίδια των προβολών τα κατάλληλα κείμενα.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft PowerPoint 2003

 

 

 


Αντιστοιχίστε στα εικονίδια των προβολών τα κατάλληλα κείμενα.