Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 2 από τις 5 απαντήσεις

Η χρήση πολλών διαφορετικών χρωμάτων γραμματοσειράς αποπροσανατολίζει το ακροατήριο Η παρουσίαση γίνεται πιο δημοφιλής με τη χρήση τουλάχιστον έξι χρωμάτων γραμματοσειράς
Οι αποχρώσεις του κόκκινου συνήθως εφαρμόζονται σε στοιχεία της παρουσίασης που επεξηγούμε στο ακροατήριο ως αποφυγή ή απαγόρευση Αντικρουόμενα μεταξύ τους χρώματα ελκύουν την προσοχή του ακροατηρίου
Μπορούμε να χρησιμοποιούμε όσα χρώματα γραμματοσειράς επιθυμούμε σε μια διαφάνεια αρκεί να είναι σε αντίθεση με το φόντο
Κωδικός ερώτησης: 10953 6/30
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Επιλέξτε τις δύο ορθές προτάσεις που σχετίζονται με τις επιδράσεις στο ακροατήριο των επιλογών και του πλήθους των χρωμάτων γραμματοσειράς που χρησιμοποιούνται σε μια παρουσίαση.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft PowerPoint 2003Microsoft PowerPoint 2007Microsoft PowerPoint 2010Microsoft PowerPoint 2013Microsoft PowerPoint 2016

 

 

 


Επιλέξτε τις δύο ορθές προτάσεις που σχετίζονται με τις επιδράσεις στο ακροατήριο των επιλογών και του πλήθους των χρωμάτων γραμματοσειράς που χρησιμοποιούνται σε μια παρουσίαση.