Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 2 από τις 5 απαντήσεις

Η χρήση προβολικού (projector) σε μια παρουσίαση είναι επιβεβλημένη ανεξάρτητα από τον όγκο του ακροατηρίου Η χρήση μικροφώνου είναι ανεξάρτητη από το μέγεθος του ακροατηρίου και συστήνεται γενικά επειδή καθιστά επισημότερη την παρουσίαση
Οι σκοτεινές αίθουσες είναι σε όλες τις περιπτώσεις προτιμότερες για την προβολή παρουσιάσεων Όσο πιο φωτεινή και μεγάλη είναι η αίθουσα τόσο περισσότερο πρέπει να μεγιστοποιούμε την αντίθεση μεταξύ του φόντου και των δεδομένων της παρουσίασης
Η απόσταση του πιο απομακρυσμένου ακροατή και η επιφάνεια προβολής της παρουσίασης καθορίζει το ελάχιστο μέγεθος των χαρακτήρων που θα χρησιμοποιηθούν σε μια παρουσίαση
Κωδικός ερώτησης: 10955 8/30
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Επιλέξτε τις δύο ορθές προτάσεις που σχετίζονται με τις διαστάσεις και τον φωτισμό της αίθουσας που λαμβάνετε υπ' όψιν σας κατά τον σχεδιασμό της παρουσίασης.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft PowerPoint 2003Microsoft PowerPoint 2007Microsoft PowerPoint 2010Microsoft PowerPoint 2013Microsoft PowerPoint 2016

 

 

 


Επιλέξτε τις δύο ορθές προτάσεις που σχετίζονται με τις διαστάσεις και τον φωτισμό της αίθουσας που λαμβάνετε υπ' όψιν σας κατά τον σχεδιασμό της παρουσίασης.