Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 2 από τις 5 απαντήσεις

Οι επεξηγηματικές λεπτομέρειες για το θέμα που παρουσιάζουμε πρέπει να είναι αντιστρόφως ανάλογες με τις γνώσεις του μέσου ακροατή μας για το συγκεκριμένο θέμα. Μια παρουσίαση πρέπει να σχεδιάζεται ώστε να γίνεται κατανοητή από όσο το δυνατόν ευρύ ακροατήριο ανεξάρτητα από τις γνώσεις του σχετικά με το θέμα της παρουσίασης ώστε να μην χρειάζεται να την τροποποιούμε
Όταν απευθυνόμαστε σε μικρότερες ηλικίες πρέπει η παρουσίαση να έχει επίσημο και σοβαρό ύφος προκειμένου να τραβάει την προσοχή του συγκεκριμένου ακροατηρίου. Μια παρουσίαση πρέπει να σχεδιάζεται ώστε να γίνεται κατανοητή από όσο το δυνατόν ευρύ ακροατήριο ανεξάρτητα από την ηλικία του προκειμένου να μην χρειάζεται να την τροποποιούμε
Ανάλογα με την ηλικιακή κατηγορία πρέπει να προσαρμόζεται και το ύφος της παρουσίασης.
Κωδικός ερώτησης: 10956 9/30
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Επιλέξτε τις δύο ορθές προτάσεις που σχετίζονται με τα δημογραφικά στοιχεία και τις γνώσεις του ακροατηρίου επί του θέματος που λαμβάνετε υπ' όψιν σας κατά τον σχεδιασμό της παρουσίασης.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft PowerPoint 2003Microsoft PowerPoint 2007Microsoft PowerPoint 2010Microsoft PowerPoint 2013Microsoft PowerPoint 2016

 

 

 


Επιλέξτε τις δύο ορθές προτάσεις που σχετίζονται με τα δημογραφικά στοιχεία και τις γνώσεις του ακροατηρίου επί του θέματος που λαμβάνετε υπ' όψιν σας κατά τον σχεδιασμό της παρουσίασης.