Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 4 απαντήσεις

Η συνεχής χρήση τρισδιάστατων γραφικών σε όλη την παρουσίαση Η ύπαρξη αρκετού χρόνου εμφάνισης του κειμένου της παρουσίασης
Η χρήση λογικής ακολουθίας για τις διαφάνειες Η κατανόηση ύπαρξης μιας μικρής απόσπασης της προσοχής του κοινού
Κωδικός ερώτησης: 10957 10/30
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Ποιά από τις παρακάτω προτάσεις δεν σχετίζεται με τον σωστό και εντυπωσιακό σχεδιασμό μιας παρουσίασης;

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft PowerPoint 2003Microsoft PowerPoint 2007Microsoft PowerPoint 2010Microsoft PowerPoint 2013Microsoft PowerPoint 2016

 

 

 


Ποιά από τις παρακάτω προτάσεις δεν σχετίζεται με τον σωστό και εντυπωσιακό σχεδιασμό μιας παρουσίασης;