Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 4 απαντήσεις

Το κοινό θα επικεντρωθεί μόνο στο κείμενο και όχι στις εικόνες Το κοινό θα επικεντρωθεί μόνο στις εικόνες και όχι στο κείμενο
Το κοινό θα αφομοιώσει μόνο τα σημεία κλειδιά της παρουσίασης Η προσοχή του κοινού θα αποσπαστεί από τα σημεία κλειδιά της παρουσίασης λόγω της ποικιλίας των χρωμάτων
Κωδικός ερώτησης: 10958 11/30
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Ποιά από τις παρακάτω προτάσεις σχετίζεται με την επίδραση που μπορεί να έχουν η επιλογή και το πλήθος των χρωμάτων μιας παρουσίασης;

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft PowerPoint 2003Microsoft PowerPoint 2007Microsoft PowerPoint 2010Microsoft PowerPoint 2013Microsoft PowerPoint 2016

 

 

 


Ποιά από τις παρακάτω προτάσεις σχετίζεται με την επίδραση που μπορεί να έχουν η επιλογή και το πλήθος των χρωμάτων μιας παρουσίασης;