Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 4 απαντήσεις

Το ακροατήριο θα εστιάσει την προσοχή του στον προφορικό λόγο και στις εικόνες της παρουσίασης Το ακροατήριο θα εστιάσει την προσοχή του στα κύρια σημεία της παρουσίασης
Το ακροατήριο θα εστιάσει την προσοχή του στον προφορικό λόγο της παρουσίασης Το ακροατήριο θα εστιάσει την προσοχή του στο κείμενο της παρουσίασης
Κωδικός ερώτησης: 10961 14/30
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Ποιός από τους παρακάτω παράγοντες είναι ο πιο καθοριστικός για την κατανόηση της παρουσίασης;

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft PowerPoint 2003Microsoft PowerPoint 2007Microsoft PowerPoint 2010Microsoft PowerPoint 2013Microsoft PowerPoint 2016

 

 

 


Ποιός από τους παρακάτω παράγοντες είναι ο πιο καθοριστικός για την κατανόηση της παρουσίασης;