Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 4 απαντήσεις

Μία παρουσίαση γίνεται πιο εύκολα κατανοητή όταν αποτελείται από μακροσκελείς και λεπτομερείς διαφάνειες που κάθε μία προβάλλεται τουλάχιστον 10 λεπτά Η κατανόηση μίας παρουσίασης γίνεται πιο εύκολα όταν οι διαφάνειες που την αποτελούν είναι αρκετά λεπτομερείς και προβάλλονται με γρήγορο ρυθμό
Όταν δίνεται στο ακροατήριο ο κατάλληλος χρόνος προβολής για την αφομοίωση των πιο σημαντικών στοιχείων κάθε διαφάνειας τότε μία παρουσίαση γίνεται πιο κατανοητή Όταν οι διαφάνειες μίας παρουσίασης αρχικά προβάλλονται γρήγορα, στη συνέχεια παγώνουν και κατόπιν ξαναπροβάλλονται με αργό ρυθμό, τότε το ακροατήριο κατανοεί καλύτερα το θέμα της παρουσίασης
Κωδικός ερώτησης: 10962 15/30
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Ποιά από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή όσον αφορά τον χρονισμό μιας παρουσίασης;

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft PowerPoint 2003Microsoft PowerPoint 2007Microsoft PowerPoint 2010Microsoft PowerPoint 2013Microsoft PowerPoint 2016

 

 

 


Ποιά από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή όσον αφορά τον χρονισμό μιας παρουσίασης;