Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 4 απαντήσεις

Αφήνει αδιάφορο το ακροατήριο Κάνει εντονότερη την αίσθηση του χώρου στο ακροατήριο
Διεγείρει και ξεσηκώνει το ακροατήριο Γαληνεύει και ηρεμεί το ακροατήριο
Κωδικός ερώτησης: 10964 17/30
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Ποιά η συναισθηματική απήχηση της χρήσης του μπλε χρώματος κατά την προβολή της παρουσίασης;

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft PowerPoint 2003Microsoft PowerPoint 2007Microsoft PowerPoint 2010Microsoft PowerPoint 2013Microsoft PowerPoint 2016

 

 

 


Ποιά η συναισθηματική απήχηση της χρήσης του μπλε χρώματος κατά την προβολή της παρουσίασης;