Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 5 απαντήσεις

Opera Safari
Mozilla Firefox Internet Explorer
όλοι οι εμφανιζόμενοι
Κωδικός ερώτησης: 10975 2/29
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Ποιές από τις παρακάτω εφαρμογές είναι φυλλομετρητές (browsers);

 

 

Άλλες εκδόσεις
Firefox 28Firefox 29Firefox 30Firefox 31Internet Explorer 7Internet Explorer 8Internet Explorer 9Internet Explorer 10Internet Explorer 11

 

 

 


Ποιές από τις παρακάτω εφαρμογές είναι φυλλομετρητές (browsers);